Категорија: Месне заједнице

ПРВО СКОЧИ, ПА КАЖИ ХОП

Бор:“Савети сеоских месних заједница између грађана и локалне самоуправе“(3)

БОР-Одмах, након што је изабран за председика Општине Бор, Александар Миликић је са својим сарадницима започео капмању непосредног пријема грађана Бора, у њиховим месним заједницама. Из неколико контраверзних изјава новог председника се могло закључити да он сматра да ’’грађани не верују саветима које су изабрали’’, али да им ни он сам не верује. С друге стране, децидно је најавио да ће се планирање инфраструктурног и комуналног уређења, поготову сеоских месних заједница, радити у договору са саветима месних заједница?!

’’Евидентно је да је тешка ситуација у општини Бор, али то не значи да се проблеми не могу решити. Није све функционисало добро, али верујем да удруженим снагама можемо све превазићи. Свака конструктивна идеја биће реализована, ако она оставља добро нашим суграђанима…У све сфере друштва који постоје требамо укључити људе, а врата председника општине су у будућем периоду отворена  за све, и за  представнике опозиције и позиције .’’

(Миликић, извод из обраћања приликом избора за председника Општине Бор, 04.07. 2017.)

Цео такст на www.timocke.rs

ЧИЈЕ ЈЕ СЕЛО?

Бор:“Савети сеоских месних заједница између грађана и локалне самоуправе“(2)

БОР-“Месне канцеларије врше послове који се односе на лична стања грађана (вођење матичних књига и издавање извода и уверења, састављање смртовница, вршење пописа имовине и др.), вођење бирачких спискова, оверу рукописа, преписа и потписа, издавање уверења о чињеницима када је то одређено законом, вршење послова пријемне канцеларије за општинске органе управе, вршење административно-техничких и других послова зборова грађана, вођење других евиденција када је то предвиђено законом и другим прописима (о деци дораслој за основну школу, о обвезницима месног самодоприноса и слично), пружање стручне помоћи у поступку изјашњавања грађана за месни самодопринос, пружање стручне помоћи месним заједницама.)“

“За обављање одређених послова из надлежности општинске управе, односно градских управа, посебно у вези са остваривањем права грађана, може се организовати рад општинске управе у месним заједницама.( члан 77)“

Прогресивно смањење становништва на селима, а посебно одлива младе и радно способне популације, неминовно је утицало и на квалитет изабраних лица у саветима месних заједница, на шта треба додати и чињеницу да је рад у саветима волонтерски, без икакве новчане надокнаде. Стога, не чуди да су савети изгубили свој легитимитет код грађана, па на изборе за савете све чешће излази симболично мали број грађана.

Цео такст на www.timocke.rs

Горњанци ’’били код Вучића’’

Горњанци, житељи борског села Горњане, сами за себе кажу да су “тешки“, тврдоглави, упорни и истрајни, али и правични, вредни  и поштени људи. Због, како кажу, деценијског маргинализовања од стране локалне власти, најпре су, новембра 2016. године, послали писмо Александру Вучићу, тада председнику Владе Републике Србије. Почетком септембра 2017. године су и лично  обезбедили пријем код  Вучића, који је у међувремену постао председник Републике Србије. Прочитајте више

МАКСИМАЛНО ДОБРО- ЗА МАКСИМАЛНИ БРОЈ ЉУДИ?!

Бор:“Савети сеоских месних заједница између грађана и локалне самоуправе“(1)

У време све учесталијих прича о потреби обнове села коју као по правилу прате стална деаграризација руралних подручја и назаустављив одлазак младих у градове, потребно је поставити питање улоге и значаја месних заједница у креирању и вођењу развојне и одрживе политике на селима, односно питање могућности стварања или још боље речено обнове комуникационог система који би спуштањем нивоа одлучивања и одговорности на ниво ближи грађанима, као корисницима услуга, једини могао да допринесе остварењу вечитог политичког идеала: максималног добра за максимални број људи.

Ово питање на значају добија самом чињеницом да су током последњих деценија, пратећи ток опште централизације, али не и децентрализације Србије, месне заједнице изгубиле готово све своје надлежности и имовину што се нарочито негативно одразило на сеоске средине којима су управо месне заједнице биле и остале прва и неретко једина веза са широм друштвеном политичком заједницом.

Преко својих месних заједница становништво руралних подручја које, рецимо и то, чини значајан део свеукупног становништва у општини Бор, добија могућност сталне комуникације са самоуправама чији су део, односно омогућавају самоуправама да правилно сагледају проблеме и потребе села. Па ипак, питање је да ли и у коликој мери месне заједнице на селима данас могу да „натерају“ самоуправе да њиховим захтевима изађу у сусрет, односно да ли и у којој мери могу самостално да обаве оне послове које самоуправне администрације сматрају мање значајним или пак не налазе време и новац да им се посвете. У томе се заправо и огледају реална моћ и утицај месних заједница данас.

Цео такст на www.timocke.rs

Савети у клин, грађани у плочу

DSC_0017“Људи у Злоту су са правом љути. А љути су зато што смо их заборавили, што смо заборавили да смо ми ту због њих. Такво стање није од јуче, заборавили смо на села и град и проблеме грађана неких 10-15 година. Сви они су порески обвезници и имају право да од нас траже да се тај новац уложи и у средини где они живе“-изајвио је данас у селу Злот Александар Миликић, председник Општине Бор. Прочитајте више

Збор грађана-диктафон као полиграф

dsc_0005У присуству 50-ак грађана месних заједница “Младост“ и “Металург“, 23.12.2016. године(петак), одржан је најављени збор грађана на ко ме је требало да се аргументовано расправља о плановима Општине Бор за инфраструктурне и комуналне делатности у 2017. години. Уместо најављених првих људи Општине и РТБ-а “Бор“, директора јавних комуналних предузећа… дошли су Саша Вукадиновић, заменик председника и Видоје Адамовић, председник СО Бор са нижим чиновницима. Прочитајте више

Збор

Савет месне заједнице “Младост“, која је највећа и најбројнија  месна заједница у општини Бор, сазвао је збор грађана, 23. децембра  2016. године(петак) , у Установи спортски центар “Бор“ у 19 часова.  Житељи ове месне заједнице се позивају да заједно са представницима Општине Бор и РТБ-а  “Бор“ договоре  активности локалне самоуправе, сходно потребама грађана,  у 2017. години. Прочитајте више

Горњане “на добром путу“?

1Након што је у камеру “Борског проблеме“, још у фебруару 2015. године, децидно изјавио да ће сви договорени инфрастриктурни радови у селу Горњану бити реализовани, Живорад Петровић, председник Општине Бор је сва обећања померио за наредну годину. На састанку са члановима Савеза је јавно обећао да ће поднети оставку уколико у наредној години 100 одсто договора не буде реализовано. Прочитајте више