Место телевизије у савременом медијском систему

Трибина “Место телевизије у савременом медијском систему” одржаће се у уторак 12. септембра у Бору, у Народној библиотеци, Моше Пијаде 19, у 19 часова. Прочитајте више

ДЕМОГРАФИЈА: КОРЕНИ И ГЕНЕЗА

Борски округ: “Наша младост, туђа радост“ (8)

mladiБОРСКИ ОКРУГ-Да је миграције и емиграције одувек било на овим балканским просторима потврђује и песма  “Остајте овђе“, коју је Алекса Шантић написао још 1896. године: “Остајте овђе!…Сунце туђег неба, неће вас гријат кô што ово грије; грки су тамо залогаји хљеба, гђе свога нема и гђе брата није…“.

Актуелни миграциони талас у Србији, па самим тим и у Тимочкој Крајини, везује са за почетак деведесетих година прошлог века и траје још увек. Ако почетак одласка претежно младог становништва карактерише “бежање“ од ратних сукоба и галопирајуће инфлације, садашњи мотиви одласка становништва из пасивних и рубних крајева Србије превасходно су економске природе, бесперспективност, незапосленост, оскудни образовни профили…

Републички завод за статистику је још 2010. године сачинио студију “Природно кретање становништва републике Србије“, која статистички обрађује период од 1961. до 2010. године.

Цео текст на сајту www.timocke.rs

’’Старт за све нас“

naslovna 0034-Успех у животу се вреднује, пре свега, тиме колико сте надмашили себе, а не друге људе. Успех који такмичари остварују самим својим учешћем овде може се сматрати животним, а не само спортским учешћем. Победили сте, не само препреке са којима се свакодневно сусрећете, већ и предрасуде које постоје у једном делу нашег друштва-истакао је Милош Јанковић, помоћника министра за рад и социјална питања отварајући Републичке спортске игре Савеза параплегичара и квадриплегичара Србије данас на Борском језеру. Прочитајте више

Петровић ненаменски трошио паре?

Goran Petrović_0544“Горан Петровић је као одговорно лице у правном лицу одговоран за  ненаменско трошење средстава скупштина станара што је утврђено приликом контроле буџетског инспектора. На рад Јавног предузећа за стамбене услуге „Бор“ у претходном периоду исписане су притужбе великог броја грађана због незадовољства радом предузећа. Такође, именовани не остварује сарадњу са оснивачем“, пише у образложењу за смену Горана Петровића са места директора Јавног стамбеног предузећа “Бор“, која ће се пред одборницима СО Бор наћи у петак.

Чланови Општинског већа(ОВ), на данашњој седници усвојили су предлоге решења о престанку мандата вршиоца дужности(в.д.) директора Јавног комуналног предузећа „Топлана“ Зорана Марковића, као и о разрешењу директора Јавног предузећа за стамбене услуге(ЈСП) „Бор“ Горана Петровића.

Како објављује сајт  timocke.rs, уместо досадашњег руководиоца Зорана Марковића, за в.д. директора у борској топлани предложен је Милутин Симић, дипломирани инжењер неорганске технологије, а на функцију в.д. директора у ЈСП „Бор“, уместо Горана Петровића, предложена је Лидија Начић, дипломирани правник.

Александар Миликић, председник Општине Бор истакао је, према истом извору, да убрзо почиње грејна сезона коју треба дочекати спремно са озбиљним и чврстим руководством које ће у наредном периоду обезбедити услове за ефикасан почетак грејне сезоне.

“Неодговорност не прихватам, и овим кадровским променама настављамо оно што смо причали у ранијем периоду, а то је да се јавна предузећа, као и сви они који су под ингиренцијом Општине Бор,морају довести у ред“-нагласио је Миликић.

У писаном образложењу предлога за смену Горана Петровића, које је припремљено за одборнике СО Бор, за седницу која ће бити одржана у петак, 01.09.2017. године, поред осталог стоји:

 “Горан Петровић је као одговорно лице у правном лицу одговоран за  ненаменско трошење средстава скупштина станара што је утврђено приликом контроле буџетског инспектора. На рад Јавног предузећа за стамбене услуге „Бор“ Бор у претходном периоду исписане су притужбе великог броја грађана због незадовољства радом предузећа. Такође, именовани не остварује сарадњу са оснивачем.

Факсимил писаног образложења: Горан Петровић, Зоран Марковић

Да је “нешто труло у држави Данској“, “Борски проблем“ је указивао више пута, а последњи пут у тексту “Браћа Петровићи трче почасни круг“, у новембру 2016. године, због кога је и тужен аутор текста.

“Инкриминисани текст“ можете прочитати: ОВДЕ

 

 

НOВИ ДИРEКTOРИ ЗA СTAРE ПРOБЛEME

_DSC0005-5БOР-Члaнoви Oпштинскoг вeћa (OВ), нa дaнaшњoj сeдници, усвojили су прeдлoгe рeшeњa o прeстaнку мaндaтa вршиoцa дужнoсти (в.д.) дирeктoрa и имeнoвaњу в.д. дирeктoрa Jaвнoг кoмунaлнoг прeдузeћa „Toплaнa“, кao и o рaзрeшeњу дирeктoрa Jaвнoг прeдузeћa зa стaмбeнe услугe (JСП) „Бoр“ и имeнoвaњу в.д. дирeктoрa тoг прeдузeћa.

Умeстo дoсaдaшњeг рукoвoдиoцa Зoрaнa Maркoвићa, зa в.д. дирeктoрa у бoрскoj тoплaни прeдлoжeн je Mилутин Симић, диплoмирaни инжeњeр нeoргaнскe тeхнoлoгиje, a нa функциjу в.д. дирeктoрa у JСП „Бoр“ умeстo Гoрaнa Пeтрoвићa прeдлoжeнa je Лидиja Нaчић, диплoмирaни прaвник.

Прочитајте више

СЕНИ 25. РЕПУБЛИЧКЕ СПОРТСКЕ ИГРЕ ПАРАПЛЕГИЧАРА И КВАДРИПЛЕГИЧАРА СРБИЈЕ И ОВЕ ГОДИНЕ У БОРУ

SENI-plakat-2017-A3-previewБор – Савез параплегичара и квадриплегичара Србије од 31.08. до 02.09. 2017. године организује 25. СЕНИ Републичке спортске игре, које ће се по трећи пут одржати у Бору и на Борском језеру. Ово такмичење се одржава 25. годину заредом са циљем промоције спорта међу особама са повређеном кичменом мождином и активног учествовања особа са инвалидитетом у животу заједнице. Очекује се учешће 120 такмичара (углавном корисника инвалидских колица) из градова широм Србије, као и 3 екипе или делегације из региона (из Словеније, Македоније, Федерације Босне и Херцеговине).

Сви учесници ће бити смештени у хотелу „Језеро“ на Борском језеру. Међу такмичарима ће учествовати и наши прослављени параолимпијски репрезентативци, Драженко Митровић, Жељко Димитријевић, светски рекордер у бацању чуња, Милош Зарић, светски првак у бацању копља.

Прочитајте више

ОПИС СТАЊА

Борски округ: “Сајтови локалних самоуправа: билтен власти или сервис грађана?“(1)

Razglednica-sajtovi-opštinaПројекат “Индекс транспарентности локалне самоуправе“, који је, током 2015. године, веома компетентно реализовала “Транспарентост Србија“(ТС) у 168 градова, општина и градских општина, основица је у којој смо видели потребу значаја реализације и нашег медијског пројекта, са намером да делом афирмишемо тада показане резултате и опис постојећег стања, али и да на примеру општина које покрива наша медијска кућа, посредством наших дописника и пројектног тима, проверимо има ли позитивних промена, да ли стање стагнира или се, евентуало, и погоршало у односу на показане резултате ТС-а пре две године.

Пажљивом анализом резултата наведеног пројекта установили смо да се већина исказаних резултата поклапа са нашим личним искуством, које смо имали и имамо већ више од 12 година бављења медијским послом и свакодневном комуникацијом са органима локалин самоуправа, представницима политичких странака, одборницима али и грађанима, на територији коју медијски покривамо.

Цео текст на сајту  www.timocke.rs

КО ЋЕ УГАСИТИ СВЕТЛО ?

Борски округ:“Наша младост- туђа радост“ (7)

napustena kucaСво, па и младо становништво се, деценијама уназад, сели из мањих, сеоских средина у најближе градске средине. Млади у потрази за послом и бољим образовањем  свој пут настављају даље:одлазе у веће центре, попут  Београда, Ниша и Новог Сада, а знатан део и у иностранство. Тако у већем делу Србије број становника рапидно опада, а, примера ради, у Београду се перманентно  повећава.

На бази статистичких демографских података, сликовито се може рећи да се од почетка деведесетих Србија, по броју становника, смањила за 3,22 Борска округа, а број становника у Београду повећао за цели Борски округ (еквивалент 2015. година).

Цео текст на сајту  www.timocke.rs

Real Time Analytics