Контакт

Борски недељник ‘’Проблем’’

www.bor-sve.net

Издавач: ММ “Бонед” д.о.о. Бор, Ђуре Ђаковића 1

ПИБ: 105 102 284

телефон: 030/ 458 630; 030/ 2100018; 064/1638496

електронска пошта: borskiproblem@mts.rs; boned@mts.rs

Главни и одговорни уредник: Љубиша Маринковић

Real Time Analytics