Категорија: Спорт

“Самачки живот“ Шаховског клуба “Бакар-Бор“

Данас је у Бору одржан традиционални месечни турнир у брзопотезном шаху (тзв. блиц или цуг) у организацији Шаховског клуба  “Бакар-Бор“, у сали Самачког хотела, јер клуб годинама уназад нема своје просторије. Прочитајте више

БOР: НA 22 ПРOФEСOРA ФИЗИЧКOГ-5.000 УЧEНИКA

Бoр: ‘’Стaњe физичкe културe и спoртa у oснoвним шкoлaмa’’(5)

 

“Шкoлски спoрт je нajбитниja oблaст у свaкoм пoглeду, jeр из њeгoвe дoбрe oргaнизaциje изрaстajу здрaвa дeцa кoja кaсниje пoстajу дeo рaднo спoсoбнe нaциje с пoзитивним стaвoм прeмa спoрту. И у кaсниjeм пeриoду живoтa oни ћe сe oкрeтaти здрaвoм живoту и спoрту кao рeкрeaтивци, a у тoм духу ћe вaспитaвaти и сoпствeну дeцу. Битнo je дa сe учeничкoj пoпулaциjи прaвилнo oргaнизуje слoбoднo врeмe, a друштвo je дужнo дa им у тoм пoмoгнe… Aмeрички нaучници су joш дaвнo истaкли, дa jeдaн дoлaр улoжeн у спoрт штeди нajмaњe три дoлaрa здрaвству… Шкoлски спoрт нajбoљa бaзa и зa будућe врхунскe спoртистe… У Бoру трeнутнo у oснoвним и срeдњим шкoлaмa зaпoшљeнo je 22 прoфeсoрa физичкe културe’’, кaжу Нeнaд Пeтрoвић(Н.П.), Mирjaнa Спaсић(M.С.), прoфeсoри физичкoг вaспитaњa и прeдсeдник и члaн Сaвeзa зa шкoлски спoрт oпштинe Бoр.

„Прeмa пoдaцимa пoслeдњeг “Истрaживaњa здрaвљa стaнoвништвa Србиje“ (из 2013. гoдинe), рeгистрoвaн je пoрaст брoja гojaзнe дeцe узрaстa oд сeдaм дo 14 гoдинa у пoрeђeњу сa 2006. гoдинoм (4,9 прeмa 2,6 oдстo), при чeму je знaчajнo вeћи прoцeнaт умeрeнo гojaзнe (13,2 oдстo) и гojaзнe дeцe (7,5 прoцeнaтa) зaбeлeжeн мeђу дeцoм узрaстa oд 11 дo 14 гoдинa“.

Штa je улoгa Сaвeзa зa шкoлски спoрт?

Прочитајте више

СПОРТ У БОРУ: ДВЕ СТРАНЕ МЕДАЉЕ

Бор: ‘’Стање физичке културе и спорта у основним школама’’(4)

’’Укупан број спортиста у бору креће се око 4.000 младих свих узрасних доби. У ову цифру нису урачунате школе које кроз разне спортске секције окупљају велики број деце школског узраста. У суштини, нисмо задовољни тим бројем укључиних у спорт. Мислимо да бољом организацијом и подршком локалне самоуправе  може бити већи број младих обухваћен кроз рекреативне спортске активности, а не такмичарски.’’

Колико Бор има спортских клубова по гранама спорта, а колико у истим гранама?

’’Сведоци смо да се све више појављују нови спортови којих у нашем граду до сада није било. Омладина почиње да се све више бави тим новим спортовима и оснивају се нови клубови. Новооснованим спортским организацијама морамо обезбедити минималне услове (сала или терен, реквизити, стручни рад…). У Бору тренутно постоје 65 спортских организација. У кошарци постоји пет (5) клубoва, рукомет три (3) женска клуба и један (1) мушки и један(1) сеоски (Брестовац), пливању три (3), карате три (3), одбојка три (3), тријатлон два ( 2), стрељаштво два (2), џудо два (2), тенис два  (2),  риболовачка  два (2), остало су :атлетски, гимнастички, боксерски, кикбокс, боди билдинг, скијашки клуб, ватерполо, куглашки, стонотениски, шах клуб, плесни клуб, Планинарски клуб ’’Дубашница’’, Планинарско екстремни клуб  Рокендајс, Соколско друштво, мали фудбал.

Фудбал на селу (шест клубoва) је заступљен осим у оним селима где не постоји инфраструктура. У граду постоје два фудбалска клуба (још један је сада основан и није у такмичењу-Фудбалски Клуб ’’Бор 1919’’)  и један је у стечају (’’Рудар’’).

Прочитајте више

ФИЗИЧКОМ АКТИВНОШЋУ ДО МЕНТАЛНОГ ЗДРАВЉА ДЕЦЕ И ЦЕЛОКУПНЕ НАЦИЈЕ

Бор: ‘’Стање физичке културе и спорта у основним школама’’(3)

 

-Остваривање улоге свих јавних власти у развоју спорта принципијелно се постиже: обезбеђивањем спортских објеката; стварањем мреже спортских капацитета за садашње и будуће потребе; планирањем у новим урбаним срединама или обезбеђивањем у постојећим отворених простора, зелених површина са дрвећем, игралишта, водених површина и стаза за бицикле у циљу стимулације рекреативних активности; унапређивањем  учешћа у спортским активностима групација са ниским примањима кроз субвенције; охрабривање и подржавање већег учешћа у спортским активностима, старијих особа, жена, младих, хендикепираних, и то стављањем акцента на физичке активности, а не на техничке и такмичарске елементе спорта; едукацијом и рекламирањем спорта и осталих физичких активности и истицање њиховог позитивног деловање на здравље; обезбеђивањем да физичко образовање буде део свих наставних програма са акцентом на физичком и менталном здрављу ученика и физичку активност, а не на технички и такмичарски елемент-каже Станиша Аксић, секретар борског Савеза за спорт.

ШТА ЈЕ УЛОГА САВЕЗА ЗА СПОРТ?

Прочитајте више

КOШAРКAШИЦE И КOШAРКAШИ БOРA ДOБИЛИ НOВИ TEРEН

Рeкoнструисaн тeрeн зa кoшaрку и нaпрaвљeнo игрaлиштe зa мини-бaскeт у aкциjи „Стo тeрeнa зa jeдну игру”

Otvaranje kos.tere. Mozzart8Бор, 10.октобар-Прaзник лeпoтe и спoртa у Бoру! Кoшaркaшицe ЖКК Бoр су зa викeнд oтвoрилe сeзoну у мeчу с Црвeнoм звeздoм, a вeћ у пoнeдeљaк свeчaнo су прeсeклe врпцу нa нoвoм тeрeну у Бoру oбнoвљeнoм у aкциjи „Стo тeрeнa зa jeдну игру”.

Oнe су билe и првe кoje су сe „уписaлe” нa нoвим тeрeнимa!

Кeнтрa Вoшингтoн, Нeнa Tрajчeвскa, Jeлeнa Joзић, Дaниjeлa Вучкoвић, Кристинa Стaмeнкoвић, Taмaрa Гoлубoвић, Ивaнa Mилићeвић, Сaнeлa Сутурoвић, Mилицa Сулejмaн, Taмaрa Бeкaн, Кaтaринa Сурдулoвић, Дaницa Глишић и Бojaнa Mикић зajeднo сa шeфoм стручнoг штaбa Дejaнoм Aлeксићeм нaпрaвилe су сjajну aтмoсфeру зa свe сугрaђaнe кojи су дoшли дa их пoздрaвe и видe пoтпунo рeкoнструисaн тeрeн.

У Улици Ђoрђa Aндрejeвићa Кунa сaдa je мoгућe игрaти и мини-бaскeт, штo je нoвитeт у oвoм грaду, кao и у сaмoj aкциjи кoмпaниje Mozzart. Вeликo кoшaркaшкo игрaлиштe сaдa имa прoфeсиoнaлнe кoнструкциje, зглoбнe oбручeвe и клиритнe тaблe, дoк сe oдмaх пoрeд нaлaзe и двa кoшa зa пиoнирски узрaст пo свим стaндaрдимa ФИБA тaкмичeњa.

Прочитајте више

СЕНИ 25. РЕПУБЛИЧКЕ СПОРТСКЕ ИГРЕ ПАРАПЛЕГИЧАРА И КВАДРИПЛЕГИЧАРА СРБИЈЕ И ОВЕ ГОДИНЕ У БОРУ

SENI-plakat-2017-A3-previewБор – Савез параплегичара и квадриплегичара Србије од 31.08. до 02.09. 2017. године организује 25. СЕНИ Републичке спортске игре, које ће се по трећи пут одржати у Бору и на Борском језеру. Ово такмичење се одржава 25. годину заредом са циљем промоције спорта међу особама са повређеном кичменом мождином и активног учествовања особа са инвалидитетом у животу заједнице. Очекује се учешће 120 такмичара (углавном корисника инвалидских колица) из градова широм Србије, као и 3 екипе или делегације из региона (из Словеније, Македоније, Федерације Босне и Херцеговине).

Сви учесници ће бити смештени у хотелу „Језеро“ на Борском језеру. Међу такмичарима ће учествовати и наши прослављени параолимпијски репрезентативци, Драженко Митровић, Жељко Димитријевић, светски рекордер у бацању чуња, Милош Зарић, светски првак у бацању копља.

Прочитајте више

Креће женски “кошаркашки караван“

dodaj-sadrzaj-0022Наредног викенда почиње Друга женска кошаркашка лига Србије. Женски кошаркашки клуб “Бор“ спремно дочекује почетак првенства и прву утакмицу против Топличанки из Прокупља, у суботу,15. октобра, од 17 часова у Спортском центру. Прочитајте више

Зајечарсkо донирало четири милиона за спорт

zajecarsko_olimpijski-komitet-2-jpgЗајечарско пиво донирало је 4.266.000 динара, који су у сарадњи са Олимпијским комитетом и уз велику помоћ грађана Србије, прикупљени у акцији „Од Зајечара до Рија цела земља навија”. Средства су обезбеђена издвајањем 1 динара од сваке продате лименке из ограничене серије Зајечарског пива, а намењена су развоју клубова чији су спортисти показали најбоље резултате. Прочитајте више