Архива за: октобар 2017

Горњанци ’’били код Вучића’’

Горњанци, житељи борског села Горњане, сами за себе кажу да су “тешки“, тврдоглави, упорни и истрајни, али и правични, вредни  и поштени људи. Због, како кажу, деценијског маргинализовања од стране локалне власти, најпре су, новембра 2016. године, послали писмо Александру Вучићу, тада председнику Владе Републике Србије. Почетком септембра 2017. године су и лично  обезбедили пријем код  Вучића, који је у међувремену постао председник Републике Србије. Прочитајте више

ОБРАЗОВАЊЕ: КОСА, ТАНКА, УСПРАВНА, ДЕБЕЛА

Борски округ: “Наша младост, туђа радост“ (14)

БОРСКИ ОКРУГ -’’Дакле, шта је проблем са школом на свим нивоима?  Говорим о томе да парадигма образовног процеса претпоставља систематско преношење знања. Наставници су богови који имају чињенице. Ви дођете у први разред основне, како је то оно било: коса, танка, усправна, дебела, па тако даље, како се то учило у моје време’’, рекла је, поред осталог, проф. др Србијанка Турајлић, на трибини ’’Писма из Европе-питање за друштво и одговори из образовања’’, одржаној почетком октобра у Бору.

Турајлићева је из свог угла и огромног искуства покушала да опише образовни система код нас и у свету, укаже на наш лош образовни систем и школовање младих људи за тржиште рада, а не за потребе привреде и друштва у целини.

’’Али нажалост, гледала сам буквар. Тако се то и данас учи. При томе, у те исте прве разреде на косу, танку, усправну, дебелу се уводе клинци који су дигитални домороци, који од своје треће године држе мобилне телефоне где су све информације доступне и они их проналазе потпуно хаотично.’’

’’Ту долазимо до парадокса, да мало дете које ће вам врло лако ’’ископати’’ било какву игрицу на мобилном телефону- усто не зна језик, просто речено, не зна ништа, деца једноставно ’’проваљују’’ правила и она наравно верују да то тако треба да буде. Та деца другачије размишљају, а да ја, рецимо, не знам како она размишљају. То је наш проблем јер ми смо дигитални имигранти.’’

Цео такст на www.timocke.rs

Величковић: (Не)опозива оставка

DSC_0021’’Владимир Величковић, актуелни председник општине Неготин, поднео је неопозиву оставку на ту функцију, наводно да би се 24.децембра одржали локални избори. Неопозива оставка првог човека Неготина уредно је заведена на општинској писарници, али званично саопштење о томе није дао ни један од општинских функционера’’, објавио је у петак, 13. октобра, Eastside, портал Неготинске Kрајине. Прочитајте више

МАКСИМАЛНО ДОБРО- ЗА МАКСИМАЛНИ БРОЈ ЉУДИ?!

Бор:“Савети сеоских месних заједница између грађана и локалне самоуправе“(1)

У време све учесталијих прича о потреби обнове села коју као по правилу прате стална деаграризација руралних подручја и назаустављив одлазак младих у градове, потребно је поставити питање улоге и значаја месних заједница у креирању и вођењу развојне и одрживе политике на селима, односно питање могућности стварања или још боље речено обнове комуникационог система који би спуштањем нивоа одлучивања и одговорности на ниво ближи грађанима, као корисницима услуга, једини могао да допринесе остварењу вечитог политичког идеала: максималног добра за максимални број људи.

Ово питање на значају добија самом чињеницом да су током последњих деценија, пратећи ток опште централизације, али не и децентрализације Србије, месне заједнице изгубиле готово све своје надлежности и имовину што се нарочито негативно одразило на сеоске средине којима су управо месне заједнице биле и остале прва и неретко једина веза са широм друштвеном политичком заједницом.

Преко својих месних заједница становништво руралних подручја које, рецимо и то, чини значајан део свеукупног становништва у општини Бор, добија могућност сталне комуникације са самоуправама чији су део, односно омогућавају самоуправама да правилно сагледају проблеме и потребе села. Па ипак, питање је да ли и у коликој мери месне заједнице на селима данас могу да „натерају“ самоуправе да њиховим захтевима изађу у сусрет, односно да ли и у којој мери могу самостално да обаве оне послове које самоуправне администрације сматрају мање значајним или пак не налазе време и новац да им се посвете. У томе се заправо и огледају реална моћ и утицај месних заједница данас.

Цео такст на www.timocke.rs

ПРИМАРНА ПОДРШКА МАСОВНОЈ ФИЗИЧКОЈ КУЛТУРИ МЛАДИХ

Бор: ‘’Стање физичке културе и спорта у основним школама’’(1)

Према истраживању Факултета спорта и физичког васпитања,  “Само половина ученика основних школа се бави рекреацијом три пута недељно. Од ученика који се баве физичком активношћу, око 40 одсто њих то ради у спортским клубовима, што представља удар на родитељски буџет. Као главне разлоге небављења рекреативним вежбањем ученици су навели  непостојање навике, недостатак времена, недостатак финансијких средстава и непостојање услова за укључивање у неки облик вежбања у близини становања. Ово оставља значајне негативе последице по здравње нације, које се огледа у проблемима гојазности, равних табана, деформитета кичменог стуба и слично“.

Закон о локалној самоуправи(члан 19, став 16.) дефинише положај и улогу локалних самоуправа у облати физичке културе и спорта:  “Оснива установе и организације у области основног образовања.., примарне здравствене заштите, физичке културе, спорта, дечје заштите .., прати и обезбеђује њихово функционисање.“

Маниша Вукмировић, професор физичке културе, у ауторском тексту:“Настава физичког васпитања у нижим разредима основне школе“, поред  осталог отвара и следећа питања:

Прочитајте више

Kомпанија Ракита на ‘’медоносном путу’’

DSC_0008Испуњавајући улогу друштвено одговорне компаније, Ракита је током ове године, у сарадњи са Удружењем пчелара “Слатина”, покренула Програм развоја пчеларства у овом селу. Програм се заснива на препознавању потреба пчелара у овом крају, као и обезбеђивању репроматеријала који ће омогућити да се пчеларство подигне на виши ниво.

Одрживост пчеларског посла је основни циљ овог програма и компанија Ракита кроз имплементацију средстава има циљ да пчеларима омогући одређену дозу економске одрживости, дакле да пчеларство у овом крају постане што више исплативо.

Први предуслов који је требало испунити у овом погледу је обезбеђивање репроматеријала који ће пчеларима омогућити боље пчеларске приносе. Kонкретно, реч је о подизању што више парцела медоносног биља које ће омогућити што дужи период пчелиње паше. Наравно, да би се овај циљ остварио, потребно је обезбедити предуслове за тако нешто, а то је припрема земљишта. Управо у овој фази сваки пчелар добија 85 литара горива, 300 кг ђубрива, као и 10 кг семена фацелије. Према плану, у пролеће наредне године сваки пчелар ће добити по 20 садница медоносног растиња.

Цео текст на: timocke.rs

КOШAРКAШИЦE И КOШAРКAШИ БOРA ДOБИЛИ НOВИ TEРEН

Рeкoнструисaн тeрeн зa кoшaрку и нaпрaвљeнo игрaлиштe зa мини-бaскeт у aкциjи „Стo тeрeнa зa jeдну игру”

Otvaranje kos.tere. Mozzart8Бор, 10.октобар-Прaзник лeпoтe и спoртa у Бoру! Кoшaркaшицe ЖКК Бoр су зa викeнд oтвoрилe сeзoну у мeчу с Црвeнoм звeздoм, a вeћ у пoнeдeљaк свeчaнo су прeсeклe врпцу нa нoвoм тeрeну у Бoру oбнoвљeнoм у aкциjи „Стo тeрeнa зa jeдну игру”.

Oнe су билe и првe кoje су сe „уписaлe” нa нoвим тeрeнимa!

Кeнтрa Вoшингтoн, Нeнa Tрajчeвскa, Jeлeнa Joзић, Дaниjeлa Вучкoвић, Кристинa Стaмeнкoвић, Taмaрa Гoлубoвић, Ивaнa Mилићeвић, Сaнeлa Сутурoвић, Mилицa Сулejмaн, Taмaрa Бeкaн, Кaтaринa Сурдулoвић, Дaницa Глишић и Бojaнa Mикић зajeднo сa шeфoм стручнoг штaбa Дejaнoм Aлeксићeм нaпрaвилe су сjajну aтмoсфeру зa свe сугрaђaнe кojи су дoшли дa их пoздрaвe и видe пoтпунo рeкoнструисaн тeрeн.

У Улици Ђoрђa Aндрejeвићa Кунa сaдa je мoгућe игрaти и мини-бaскeт, штo je нoвитeт у oвoм грaду, кao и у сaмoj aкциjи кoмпaниje Mozzart. Вeликo кoшaркaшкo игрaлиштe сaдa имa прoфeсиoнaлнe кoнструкциje, зглoбнe oбручeвe и клиритнe тaблe, дoк сe oдмaх пoрeд нaлaзe и двa кoшa зa пиoнирски узрaст пo свим стaндaрдимa ФИБA тaкмичeњa.

Прочитајте више

САОПШТЕЊЕ ПОВОДОМ ИНИЦИЈАТИВЕ „МЛАДИ У ЦЕНТРУ“

vece2Бор-Општинско веће општине Бор, поводом предатих 5.500 потписа подршке за оснивање Омладинског центра од стране борске организације „Млади у центру“, како је пренео и наш портал, издало је саопштење које у целости преносимо:

Иницијатива “Млади у центру“ покренута од стране удружења грађана „Србија у покрету“ у којој се тражи оснивање Омладинског центра поднета је Општини Бор  у четвртак, 5. октобра.

У претходном периоду чланови Општинског већа били су у контакту са представницима удружења и са њима обавили разговоре, на којима, осим захтева за оснивањем  Омладинског центра,  није постојао ни план ни програм за формирање истог, као ни одрживост пројекта и начин финансирања. Објекат који је предложен од стране удружења, Дом културе, није био прихватљив јер се у просторијама Дома културе које су у власништву општине налазе Туристичка организација, Народна библиотека, Музеј рударства и металургије и ШРИФ. Предлог локалне самоуправе који, напомињемо, није наишао на добар пријем код чланова удружења, био је да се зграда бившег ТС-а адаптира и намени за потребе Омладинског центра.  Ова идеја потекла је од чланова пројектног тима општине Бор, са намером да се преко европских фондова добију средства за адаптацију и реновирање будућег Омладинског центра. Сходно томе Дирекцији за имовину Републике Србије поднет је захтев да се објекат укњижи на Општину Бор, како би био приведен намени.

Прочитајте више