Фарбање народа у три чина

DSC_0270 - Copy“На основу одговора Одељења пореске администрације Општинске управе Бор тражена документација представља тајни податак у пореском постyпку сагласно члану 7. став 1. тачка 1. Закона о пореском постyпку и пореској администрацији , а не представља неки од изузетака, односно разлога када обавеза чувања тајног података није повређена из истог члана став. 6 тачке 1) – 8), доставама истих дошло би до повреде односно одавања тајног податка.“

Овако гласи део одговора “Борском проблему“ Општинске управе у Бору на питање постављено 10.04.2017.године. А питање је  овако гласило:

На основу члана 15. ст. 1. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС“, бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36110), од горе наведеиог органа захтевам одговор на следеће питање:

1.Колико је Српска напредна странка(СНС) уплатила у буџет Општине Бор по основу истицања предизборног пропагандног материјала на јавним површинама за:

-Локалне изборе 2014.године?

-Парламентарне изборе 2016. године?

-Председничке изборе 2017. године ?

Одговор смо добили након 45 дана и он у целости гласи: ВИДИ: страна 1, страна 2

Да појаснимо, питање се односило на обавезу плаћања локалне комуналне таксе, сходно одлуци и тарифи објављеној у Службеном листу СО Бор, број 3, из 2015. године: ВИДИ ПРИЛОГ

Наводимо и скраћену верзију одлуке:

Тарифни број 4.

“За коришћење простора на јавним површинама или испред пословних просторија у пословне сврхе, плаћа се комунална такса сразмерно времену коришћења простора, по метру квадратном, дневно, зависно од зоне у којој се простор налази, у динарима:

 tarifaНапомена уз тарифни број 4:

1) Комунална такса по овом тарифном броју плаћа се у целости, у року од 8 дана од дана достављања решења Одељења пореске администрације Општинске управе Бор, а по претходно издатом одобрењу Одељења за урбанизам, грађевинске и комуналне послове, које је дужно да један примерак одобрења за коришћење простора на јавним површинама достави одељењу за пореску администрацију.“

Одлуком је наведено и ко једино не плаћа комуналну таксу: Таксу из овог тарифног броја не плаћа Општинска организација инвалида рада Бора, као и лица која се баве продајом: штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности.

У одговору “Проблему“, поред осталог стоји и ово:

“У току 2014. године од стране Одељења за урбанизам, грађевинске, комуналне, имовинско правне и стамбене послове није Prihodi stranaka u 2015достављено никакво решење којим се одобрава Српској напредној странци-Општински одбор Бор постављање рекламних транспарената банера и бандерола ван пословног простора, на стубовима јавне расвете, нити за другу врсту заузећа јавне површине.“

(Напомена:након пар месеци по одржавању парламентарних избора 2014. године, одборник СПС-а је јавно затражио одговор да ли је комунална такса плаћена и није  добио одговор. Комунална инспекција, очигледно, није покренула законом предвиђени поступак)

“Одељење за урбанизам, грађевинске, комуналне, имовинско правне и стамбене послове донело је 2016. године решење којим се одобрава Српској напредној странци- Општински одбор Бор постављање рекламних транспарената – банера и бандерола ван пословног простора, на стyбовима јавне расвете, које је достављено Одељењу пореске администрације општинске управе Бор. Одељење пореске админстрације, поступајући по претходно наведеном решењу донело је решење којим је утврђена локална комунална такса (ЛКТ) за коришћење рекламних паноа обвезнику Српска напредна странка.“

“У 2017. години Одељење за урбанизам, грађевинске, комуналне, имовинско правне и стамбене послове донело је решење којим се одобрава Српској напредној странци – Општински одбор Бор постављање рекламних транспарената – банера и бандерола ван пословног простора, на стубовима јавне расвете. Исто је достављено Одељењу пореске администрације општинске управе Бор које ћe поступити по истом и утврдити ЛКТ за коришћење рекламних паноа у поступку доношења решења за ЛКТ за истицање фирме на пословном простору и коришћење рекламних паноа.“

Зарад потпуне истине, морамо да наведемо да нам је Дирекција за изградњу Бора дала потпун и благовремени одговор: ВИДИ ПРИЛОГ

Из достављених прилога види се да је борски СНС, 16.03.2016. године, поднео уредан захтев:

“Молимо вас да нам дате сагласност за постављање уличних транспарената, тачније банера и бандеропа на стубовима јавне расвете у граду, у периоду од 24. марта до 30. априла 2016. године. Транспаренте је потребно поставити у улицама Моше Пијаде, 3елени булевар; 3. Октобар и Николе Пашића на свим стyбовима јавне расвете.“

У прилогу су скице банера и бандерола.

Општинска управа, Одељење за урбанизам, грађевинске, комунапне, имовинско-правне и стамбене послове  доноси решење 11.04.2016.године у коме, поред осталог пише:

“Одобрава се Српској напредиој страицн – Општниски одбор Бор, постављање рекламних транспарената – банера и бандерола ван пословног простора, на стубовима јавне расвете у … и то:

“ Рекламни двострани траиспаренти – банери… са слином председнина странке на предњој страни транспарента и логоом странке на другој страни транспарента, и то 45 у улици Моше Пијаде и 130 у улици Зелеин булевар.“

Обратите пажњу, СНС подноси захтев за 100 банера, а Општинска управа их одлуком “части“ и самоиницијативно одобрава постављање 175 банера!?

Иако се  “комунална такса по овом тарифном броју плаћа у целости, у року од 8 дана од дана достављања решења Одељења пореске администрације Општинске управе Бор“, Општинска управа у свом одговору на питање које је везано за 2014, 2016. и 2017. годину из само њима познатих мотива и разлога, а супротно важећој одлуци о комуналним таксама, “прелази“ на поље пореске обавезе правних субјеката, што је нонсес, јер то питање нисмо ни поставили?!

SNS za reklame 2014“Претхoдно наведена решења ће се донети након прибављених података о завршним рачунима обвезника од Агенције за привредне регистре или евенryално на други начин утврдити приход за претходну годину да би се могло утврдити којој категорији припада правни субјекат којем је донето решење о одобравању постављања рекламних транспарената – банера и бандерола, с обзиром да је различит износ ове ЛКТ зависно од разврставања правног лица.“

Врхунац ругања народу је покушај локалне бирократије да чињеницу да ни након 1.200 дана није наплатила комуналну таксу “тешку“ више стотина хиљада динара, иако је за све остале грађане и привредне субјекте рок осам дана, проглашава “државном тајном“!

Господо из “стручних служби“, не ради се о пореској обавези, ради се о плаћању таксе!

А подаци о приходима сваке странке, па и СНС-а налазе се на порталу АПР-а, а контролу је радила и Државна ревизорска институција(ДРИ). Уз текст смо приложили и податке(факсимиле) који су објавили београдски медији.

А за крај ове саге погледајте колико је износио дуг политичких странака за закуп пословног простора, крајем 2016. године.

Dug pol str za prostorije 2016

Љубиша Маринковић

П.С.

Овај текст посвећујем продавцима и запосленима на бувљој пијаци, продавцима сопствених пољопривредних производа на картонским кутијама, продавцима кокица и мекика на корзоу, свим малим привредним субјектима и занатлијама, и свим обичним грађанима који улицу прелазе на пешачком прелазу.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Real Time Analytics