foto1

УРУЧЕНА НАЈВИША ПРИЗНАЊА...

БОЉЕВАЦ-Дан општине Бољевац обележава се у част значајног историјског датума, 10. септембра 1875. године, када је Указом  кнеза Милана Обреновића мест...

vranjske

Нова фаза гушења медијских слобода ...

Новинарска и медијска удружења упозоравају грађане и међународне институције да је власт у Србији ушла у нову, бруталну фазу гушења медијских слобода ...

Naslovna _0016

Зашто млади почињу да се дрогирају?...

-Нажалост по Бор, на основу истраживања које су пре пар година спровели лекари из Психијатријске установе у Горњој Топоници код Ниша, иако се највећи ...

foto-za-tekst-1

“ДРЖАВНИ НЕПРИЈАТЕЉ“ БРОЈ ЈЕДАН...

Борски округ: “Наша младост, туђа радост“ (10) БОРСКИ ОКРУГ- “Оно што се осећа у Тимочкој крајини  и у многим српским регионима јесте- депопулација. ...

Бор

foto1

УРУЧЕНА НАЈВИША ПРИЗНАЊА

БОЉЕВАЦ-Дан општине Бољевац обележава се у част значајног историјског датума, 10. септембра 1875. године, када је Указом  кнеза Милана Обрен...

Привреда

Naslovna_0085

У Европу са европским српским селима

''Да бисмо ушли у Европу, најпре требамо да уђемо у сва српска села, а поготову она која се налазе у...

Култура

foto1

УРУЧЕНА НАЈВИША ПРИЗНАЊА

БОЉЕВАЦ-Дан општине Бољевац обележава се у част значајног историјског датума, 10. септембра 1875. године, када је Указом  кнеза Милана Обрен...

Екологија

DSC_0089

Ракита:Почетак изградње рударских објеката 2019. године

Rakita Exploration, компанија која тренутно врши истражне радове код Бора, и која је у заједничком власништву компанија Nevsun Resorsis i Fr...

Фељтон

Tippies-of-1796-caricature

Хистрионични поремећај личности

Фељтон: Психички поремећаји (9) У овом тексту бавићемо се још једним интригантим поремећајем личности, у литератури обележен као хистрионич...

УРУЧЕНА НАЈВИША ПРИЗНАЊА

foto1БОЉЕВАЦ-Дан општине Бољевац обележава се у част значајног историјског датума, 10. септембра 1875. године, када је Указом  кнеза Милана Обреновића место добило статус варошице.

Свечаност поводом Дана општине одржана је у туристичком комплексу „Балашевић“, у присуству бројних званица, представника државних институција, гостију из Бугарске и привредника.

Највише локално признање – Септембарску награду, председник општине Бољевац је уручио Слободану Станојевићу, директору ЈКП  „Зеленило“ Београд и председнику Надзорног одбора „Србијавода“, за допринос на уређењу инфраструктуре и регулацији речних корита на подручју општине.

Цео текст на сајту www.timocke.rs

Нова фаза гушења медијских слобода и застрашивања новинара

vranjskeНовинарска и медијска удружења упозоравају грађане и међународне институције да је власт у Србији ушла у нову, бруталну фазу гушења медијских слобода и застрашивања новинара, са циљем да у потпуности онемогући контролну улогу медија и сломи било какав слободни критички глас. Прочитајте више

Зашто млади почињу да се дрогирају?

Naslovna _0016-Нажалост по Бор, на основу истраживања које су пре пар година спровели лекари из Психијатријске установе у Горњој Топоници код Ниша, иако се највећи број зависника налази у нишком округу, ако гледамо највећи број зависника у односу на број становника- Бор се налази на првом месту-казао је на данашњој трибини “Зашто млади почињу да се дрогирају“, одржаној у Бору, Александар Жугић, председник Организације за борбу против наркоманије “Излазак“, која се бави питањима наркоманије и која је настала на иницијативу бивших зависника. Прочитајте више

“ДРЖАВНИ НЕПРИЈАТЕЉ“ БРОЈ ЈЕДАН

Борски округ: “Наша младост, туђа радост“ (10)

foto-za-tekst-1БОРСКИ ОКРУГ- “Оно што се осећа у Тимочкој крајини  и у многим српским регионима јесте- депопулација. Демографски трендови, који су данас апсолутно проблем број један у Србији. Јер, ово што чујемо да нам пада незапосленост, то су само криве бројке и резултат тога што нам људи одлазе из руралних крајева у урбане центре и онда још горе, негде другде, у неку другу државу, у Европској унији или преко океана. А потенцијали за развој овде- огромни су.“

Са овом констатацијом, овако формулисаном, сложила би се већина председника општина у пасивним крајевима Србије, али већина то избегава јавно да каже.

Oвo je, дрaги нaши читaoци, цитaт изjaвe Кoлиндe Грaбaр-Китaрoвић, прeдсeдницe Рeпубликe Хрвaтскe, приликoм њeнe нeдaвнe вишeднeвнe пoсeтe Лици и тaмoшњим жупaниjaмa:

“Oнo штo сe oсeћa у Лици и у мнoгим хрвaтским жупaниjaмa jeстe- дeпoпулaциja. Дeмoгрaфски трeндoви, кojи су дaнaс aпсoлутнo прoблeм брoj jeдaн у Хрвaтскoj. Jeр, oвo штo чуjeмo дa нaм пaдa нeзaпoслeнoст, тo су сaмo кривe брojкe и рeзултaт тoгa штo нaм људи oдлaзe из рурaлних крajeвa у урбaнe цeнтрe и oндa joш гoрe, нeгдe другдe, у нeку другу држaву, у Eврoпскoj униjи или прeкo oкeaнa. A пoтeнциjaли зa рaзвoj oвдe- oгрoмни су“- кaзaлa je Китaрoвићeвa.

Нeдaвнo je и српски министaр зaдужeн зa рeгиoнaлни рaзвoj Mилaн Кркoбaбић, приликoм пoсeтe Бoрскoм oкругу, укaзao нa пoрaжaвajућу чињeницу, дa сe брoj стaнoвникa нa oвoj тeритoриjи смaњиo зa гoтoвo трeћину.

“To je дрaстичнo смaњeњe. Ta дeпoпулaциja и прaжњeњe, прeвaсхoднo сeлa, oд нaс трaжи дa дeфинишeмo нoву стрaтeгиjу рeгиoнaлнoг рaзвoja. Нaш кључни прoблeм улaскa у Eврoпу и ниje питaњe, jeр ми ћeмo ући у ту униjу. Mлaди људи сa oвих прoстoрa сигурнo oдлaзe у Eврoпу и нaпуштajу нaс. Oви стaриjи ћe биoлoшки нeстaти“- кaзao je министaр.

Зaтo je, смaтрa Кркoбaбић, примaрни циљ држaвe Србиje дa пoнoвo “уђe у Србиjу“ и њeнe дeмoгрaфски дeвaстирaнe дeлoвe, сa циљeм дa сe ствoрe aдeквaтни услoви, кaкo би млaди видeли oвдe свojу пeрспeктиву и oстaли, a oни кojи су oтишли пoжeлeли дa сe врaтe.

Цео текст на сајту www.timocke.rs

Миликић: Општинска управа ’’не станује овде’’!

Aleksandar Milikić _0043Оваква Општинска управа(ОУ) ни у ком случају није сервис грађана и грађани су ускраћени за многа своја права, па слободно могу рећи и дискриминисани, јер су ускраћени за многе одговоре које је ОУ дужна да има да. То мора под хитно да се промени. ОУ постоји због грађана Бора, а не грађани Бора због ОУ и нечије намере да се задовољи само тиме да прима плату и не ради посао који му је поверен. Посао за који га плаћају управо ти грађани Бора-изјавио је за сајт timocke.rs Александар Миликић, председник Општине Бор и додао: Прочитајте више

’’Ћирилица“ против Марића

naslovna 0050Медијски завидно најављена трибина „Место телевизије у савременом медијском систему“ одржана је у уторак, 12. септембра, у Народној библиотеци у Бору. Од најављених учесника, најпре је медијски аналитичар Владан Радосављевић отказао учешће на трибини наводећи као разлог учешће уредника телевизије Хепи Миломира Марића на том скупу, а пред сам почетак трибине обелодањено је да ни Марић неће учествовати. Прочитајте више

УНУТРАШЊЕ МИГРАЦИЈЕ, 2016.

Борски округ: “Наша младост, туђа радост“ (9)

Bo01-OS-Dusan-Radovic-u-Boru-foto-D.StojanovicБОРСКИ ОКРУГ-’’Током 2016. године 125.682 лица променило је пребивалиште, односно трајно су се преселила из једног у друго место (насеље) Републике Србије. Просечна старост лица која су променила пребивалиште је 34,4 године (за мушкарце 34,8 година, а за жене 34,1 година).

Републички завод за статистику од 1998. године не располаже појединим подацима за АП Косово и Метохија, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно). ’’

Цео текст на сајту www.timocke.rs

ЦИЉЕВИ И ИНДИКАТОРИ

Борски округ: “Сајтови локалних самоуправа: билтен власти или сервис грађана?“(2)

Vindovs-montiranoЦиљ овог медијског пројекта, који реализујемо на сајту: www.тимоцке.рс, поред свих осталих, најбоље дефинише закључак у извештају ТС-а:

“Жеља и намера Транспарентности Србија јесте да ово истраживање и рангирање постане редовно, годишње, како би се остварила три циља: поређење тренутних резултата између градова и општина, праћење њиховог напредовања (или назадовања) током дужег временог периода и утврђивање „уских грла“ транспарентности, односно области које су проблематичне у великом броју ЈЛС како би се иницирало њиховог отклањање.“

Цео текст на сајту www.timocke.rs

Real Time Analytics